Welkom bij Bureau Pimpelmees

Veerkracht Verbinding Talent

Bureau Pimpelmees is de praktijk van Greet Dwarshuis. Veerkracht, verbinding en talent vormen de rode draad bij de individuele coaching en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. We kijken naar de vragen die jou bezighouden en zaken die jij wilt veranderen.

Samen onderzoeken we wat helpt om je veerkracht te vergroten, wat jou stevigheid geeft en hoe jij verder kunt gaan op jouw pad.

Daarnaast werkt Bureau Pimpelmees voor scholen en begeleidt leerlingen die extra hulp nodig hebben. De hulpvragen kunnen divers zijn, zoals:

  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • gedrag
  • weerbaarheid
  • rouw en verlies

Samen met ouders en leerkrachten gaan we op zoek naar wat al wél lukt en kijken we naar de talenten.

Dit vergroot zelfvertrouwen en veerkracht en legt een stevige basis om stappen te zetten die lastig en spannend kunnen zijn.

Kinderen en jongeren

Ik werk met je kind en met zijn of haar kring van helpers. Samenwerken en verbinden om vanuit kracht door een moeilijke periode te komen. We gaan verkennen wat de succeservaringen zijn en hoe die ingezet kunnen worden om nieuwe stappen te zetten.

Lees meer

Volwassenen

Verbinding met jezelf, met anderen en met het leven. Ontdekken hoe je je veerkracht kunt hervinden en vergroten. Vragen die te maken hebben met rouw en verlies, het maken van keuzes en nieuwe stappen in je leven. Of andere levensvragen die jou bezighouden.

Lees meer

Talentgesprek

Welke talenten heb jij? In een talentgesprek krijg je daar zicht op. We verkennen wat je daar dan mee kan. Werken vanuit je talenten geeft kracht, zelfvertrouwen en positieve ervaringen. Geschikt voor jong en oud!

Lees meer

Scholen

Ik help leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding en ondersteuning. Ook begeleid ik leerkrachten en scholen met thema’s als talentgedreven werken, veerkracht krijgen en houden in het onderwijs of andere hulpvragen.

Lees meer

Veerkracht

Terugveren als het lastig wordt: hoe doe je dat, hoe krijg je voldoende veerkracht? Hoe hervind je je balans als je wankel staat of bent omgevallen? Er zijn verschillende manieren om je voorraad veerkracht te vergroten. Het begint bij het waarderen van je sterke punten en die bewust in te zetten.

Verbinding

Verbinding maken met jouw unieke talenten geeft je zelfvertrouwen en versterkt van binnenuit. Als je je bewust wordt van jouw unieke sterke kanten en ervaart wat je kracht geeft, ontstaat er nieuwe moed om stappen te zetten en te kijken naar dat wat moeilijk is.

Talent

Werken en leven vanuit je talenten geeft je veerkracht en zorgt voor positieve emoties. Jouw talenten laten zien wie je bent, hoe jij dingen aanpakt en waar jij blij van wordt. Het helder krijgen en (her)ontdekken van je talenten helpt je begrijpen waar jouw kracht zit.