Donzig veertje

Over mij

Bureau Pimpelmees is de praktijk van Greet Dwarshuis


Ik geloof dat ieder mens kostbaar en waardevol is en verdient om ten volle tot bloei te komen met zijn of haar eigen unieke talenten. Samen met jou wil ik onderzoeken waar jij blij van wordt, waar jij energie van krijgt. Graag wandel ik een eindje met je mee als je verlangt naar veerkracht, groei en verandering.

Vogelvlucht

Geboren en getogen op een boerderij in de provincie Groningen genoot ik van de ruimte en de vele dieren. Die liefde voor dieren en de natuur is altijd gebleven. Ook wandel ik graag en hou van zingen en muziek. Ik word blij van ontmoetingen met mensen, van verhalen horen en delen.

Schrijven is ook een grote passie: eigen verhalen bedenken, maar ook mensen interviewen en hun verhaal op papier zetten. In de gesprekken met anderen hoor ik graag wat hen beweegt, wat hun bezieling is. Het talentgedreven werken en de positieve psychologie inspireren mij.

Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om te werken vanuit je talenten, hoeveel energie en blijdschap dat geeft. De thema’s veerkracht, verbinding, rouw en verlies zijn ook onderwerpen die mijn grote interesse hebben.

Werkervaring

Ruim 25 jaar heb ik als leerkracht in het speciaal onderwijs gewerkt. Ik begeleid kinderen en jongeren met complexe hulpvragen die te maken hebben met autisme, AD(H)D, hechtingsproblematiek, sociaal emotionele ontwikkeling en hulpvragen op het gebied van leren.

Samen met de ouders en opvoeders kijk ik wat hun kind nodig heeft om weer tot bloei te komen. De steun en begeleiding die nodig is om weer steviger te worden en met zelfvertrouwen nieuwe stappen te zetten.

Daarnaast werkte ik een aantal jaren als ambulant begeleider, heb kinderen op basisscholen begeleid en scholen, leerkrachten en ouders ondersteund.

Waarom ik dit doe

De rode draad in de werkzaamheden die ik doe is dat ik mensen wil bemoedigen en aanmoedigen. Een eindje meelopen met de ander op momenten dat het leven ingewikkeld is.

Uit eigen ervaring weet ik hoe het is als je ‘rugzak’ zwaar voelt. En dat het spannend is om te onderzoeken wát die rugzak zo zwaar maakt. Misschien voelt het of je tot stilstand bent gekomen, of ben je moed aan het verzamelen om nieuwe wegen te bewandelen.

Neem gerust contact met me op, ik ben benieuwd naar jouw verhaal.

Bureau Pimpelmees

Het ontstaan van de naam Pimpelmees heeft te maken met mijn eigen ‘pimpelmeesverhaal’. De natuur en dieren zijn een grote inspiratiebron voor mij. Tijdens een lastige periode in mijn leven kreeg ik regelmatig de vraag: ‘Hoe is het met je?’ Dat is een ingewikkelde vraag in roerige tijden.

Op een keer stond ik in mijn kamer, gaf antwoord op de vraag hoe het met me ging en vertelde over dingen die moeilijk waren. Mijn gezicht was vast zorgelijk met een dikke fronsrimpel boven m’n neus. Al pratend keek ik naar buiten en zag dat er pimpelmezen in het nestkastje vlogen bij mijn keukenraam.

“Kijk eens, de pimpelmezen bouwen tóch een nestje in mijn nestkastje!” riep ik. De ander keek me aan en zei: “Wat verandert jouw gezicht ineens.” Ik merkte ook dat ik me heel anders voelde dan even daarvoor. Er was ruimte voor verwondering, vreugde en blijdschap.

Sindsdien noem ik die momenten ‘pimpelmeesmomenten’ of ‘pimpelmeesgevoelens’. De pimpelmees is voor mij een symbool en metafoor voor momenten van vreugde, mooie ontmoetingen, voor ruimte vanbinnen en een open blik, zonder oordeel. Die momenten wil ik vaker creëren én herkennen. En deel ze graag met anderen.

Mijn opleidingen

De afgelopen jaren volgde ik tal van trainingen en opleidingen, waaronder:

 • Post HBO-Opleiding Omgaan met Verlies (Land van Rouw)
 • Gevoelsverkenner (Greetje Welten)
 • Prikkelprofiel bij Autisme Positief (Nynke Zuurmond)
 • Training Professionals in Verdieping op de KAART (Janet Schmidt)
 • Talentgedreven kinderen coachen (Blijmetmij Academie)
 • Positieve Psychologie (Maaike Verstraete)
 • Vijfdaagse online training Open KAART (Janet Schmidt)
 • Training Talentenfluisteraar (Luk Dewulf en Els Pronk)
 • Verbindende (Geweldloze) Communicatie (Taal die werkt)
 • Autisme in de klas (Steunpunt Autisme)
 • Training Psycho-educatie Handleiding voor jezelf