Kijken achter het gedrag – talent en veerkracht

Het afgelopen half jaar mag ik op OBS De Octopus verschillende kinderen begeleiden. Een prachtige kans op een erg leuke school. Het eerste gesprek is vaak een talentgesprek. Ik vraag wat het kind graag doet, waar het blij van wordt, wat als vanzelf gaat. Samen gaan we op zoek naar de talenten die daarbij passen. Het kennen en (vaker) inzetten van je talenten is een enorme krachtbron. Een pot veerkracht die je helpt bij lastige zaken.

De redenen dat de kinderen bij me komen zijn divers. Door verschillende oorzaken kan het zijn dat ze niet zo lekker in hun vel zitten. Soms zijn het ingewikkelde zaken die hen bezighouden, waardoor het in de klas minder goed lukt om mee te doen. Het kan zijn dat een kind stiller is, zich meer terugtrekt. Een kind durft zich niet goed te laten zien, is angstig en maakt moeilijk verbinding met anderen. Of een kind houdt zich helemaal niet aan de afspraken van de groep, laat storend gedrag zien voor anderen. Gedrag dat voor henzelf en/of voor de omgeving onplezierig is en zorgt voor negatieve reacties.

Hoe kunnen we nu juist met deze kinderen die niet zo lekker in hun vel zitten een positieve relatie bouwen en als het ware áchter dat gedrag kijken om zo hun talenten te ontdekken?

Vier belangrijke aandachtsgebieden kunnen daarbij helpen: talent, veiligheid, de kring en gevoelens.
Bij kinderen die gedrag ervóór zetten, helpen de volgende vragen:

• Wat zie ik als ik áchter het gedrag kijk?
• Wat is er nodig voor dit kind?
• Wat maakt dat dit kind dit gedrag gaat vertonen?
• Welke van de vier aandachtsgebieden vraagt verandering voor het dit kind?

Door mijn eigen talenten in te zetten probeer ik een veilige plek te creëren voor de kinderen. Een plek waar ze hun verhaal mogen vertellen. Elk gesprek, elke ontmoeting is anders. Wat is het prachtig om ze te zien stralen als we het hebben over ‘talent in actie’, dat doen wat je zo blij maakt en energie geeft. Dat helpt echt enorm bij de ingewikkelde dingen die er zijn. Als die lastige dingen aan de orde komen is het belangrijk dat ze weten dat ze een eigen ‘kapitaal’ hebben, hun schatkist met hulpbronnen.

Ken je mensen, jong en oud, die behoefte hebben aan ondersteuning? Die (weer) in beweging willen komen of behoefte hebben aan groei en verandering? Je bent welkom in mijn praktijk. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Talentgedicht ‘Vertrouweling’ uit het boek Talentgedichtjes van Mirjam Wolters en Emma Thyssen. Zie voor meer informatie over talenten en talententrainingen: https://blijmetmijacademie.nu/