Verlangtalent

Tijdens een talentgesprek met de negenjarige Rosa vertelt ze met een stralend gezicht over de vele dingen die ze graag doet, die haar blij maken. Over het plezier dat dieren haar geven. Door vragen te stellen probeer ik naar onderliggende talenten te zoeken. Wat maakt het paardrijden, het contact met de dieren zo fijn? Ze vertelt dat dieren weten wat je voelt, dat ze je troosten bij verdriet.

Ik vraag of ze dat misschien herkent bij zichzelf, dat ze ook snel voelt wat anderen voelen. Ja, dat herkent ze! Ze noemt momenten dat dat gebeurt en wat ze dan doet: troosten of grapjes maken om ze op te vrolijken. Het geeft haar een fijn gevoel anderen te helpen. Ik vermoed dat het talent Sfeervoeler wel eens bij haar kan passen.

Na een poosje pak ik een aantal talentkaarten, lees ze voor en vraag of ze vindt dat ze bij haar passen. De meeste omschrijvingen herkent ze. Bij de tekst van de Sfeervoeler zegt ze vol overtuiging: “Ja, dat ben ik!”
Dan vraag ik haar om zelf bij de kaarten te kijken die op de grote tafel liggen. Ziet ze misschien een kaart die haar aandacht trekt, die ze bij zichzelf vindt passen? Ze loopt rond en kijkt aandachtig naar de talentkaarten. Pakt dan de kaart Doorzetter en ook de Rots.

Ze leest de tekst op de Rotskaart en zegt meteen: “Nee, die past niet bij mij. Ik ben verlegen en schaam me vaak voor dingen.” Ze legt de kaart weg. De kaart Doorzetter vindt ze wel passen en ze vertelt over de lastige momenten wanneer ze dat talent volop inzet.

Ik vraag haar: “Zou je graag meer een Rots willen zijn?” Ja, dat wil ze heel graag. “Dan is het misschien wel je Verlangtalent, iets waar je sterker in wilt worden. Klopt dat?” Ze pakt de Rotskaart van de tafel en legt het voor zich neer. Het mag bij de andere herkende talentkaarten liggen. Haar verlangen is aangewakkerd. Samen met de talentkaart Doorzetter en al haar andere prachtige talenten gaat dat zeker goed komen.

Aan het eind van het gesprek liggen er veel talentkaarten voor haar op tafel. Ze kijkt met stralende ogen naar mij en zegt: “Ik wist niet dat ik zoveel talenten had!” Ik geloof dat de Rots al wat steviger wordt!

Herken jij dat gevoel van verlangen? Iets dat je bijvoorbeeld bij een ander ziet en zelf ook zo graag zou willen? Of iets wat je wel hebt, maar meer wil laten groeien? Dan wens ik jou de kaart Doorzetter toe om die stappen te nemen om dat verlangtalent verder te ontdekken.